درباره ما

برای ایجاد یک استارتاپ علاوه بر ایده محوری، تیم کاری و طرح تجاری نیز مورد نیاز می باشد. بسیاری از استارتاپ ها در همین مراحل ابتدایی دست از تلاش برداشته و از دور رقابت حذف می شوند. شتابدهنده ها مهم ترین نهادی هستند که با راهنمایی استارتاپ ها در مرحله Seed و حل مشکلات ابتدایی آنها مانند مسائل مالی، محل استقرار، موارد حقوقی، بازاریابی، بازارسازی و طراحی و توسعه محصول بر اساس نیاز مشتری و مواردی از این قبیل آنها را حمایت نموده و از خروج آنها از چرخه کارآفرینی جلوگیری می نماید. در تمامی مراحل یک استارتاپ شتاب دهنده MTeam می تواند به کسب و کارهای نوپا در زمینه فناوری اطلاعات راهکارهای مختلفی ارائه دهد. شتابدهنده MTeam موارد متعددی را در اختیار استارتاپ ها قرار می دهد که در شکل زیر به برخی آنها اشاره شده است.

 

 

 

MTeam Accelerator به عنوان شعبه ای از شرکت توسعه کسب و کار MTeam پتانسیل های اکوسیستم استارتاپی کشور را شناسایی و بر روی ایده ها، پروژه ها وی تیم ها سرمایه گذاری می کند.